Web Tasarım Projesi Nedir

Web Tasarım Projesi Nedir ? | Web tasarım projesi, bir web sitesinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yayınlanması sürecidir. Web tasarım projesi, bir marka, kurum veya bireyin internet üzerinde kendini tanıtması, hizmet veya ürün sunması veya iletişim kurması için bir araçtır. Web tasarım projesi, hem teknik hem de yaratıcı beceriler gerektiren karmaşık bir iştir.

Web Tasarım Projesi Nedir ?

Web tasarım projesi yapmak isteyen bir firma, öncelikle proje için bir ekip kurmalıdır. Ekip genellikle şu rollerden oluşur:

 • Proje yöneticisi: Projenin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesinden sorumludur.
 • Web tasarımcısı: Web sitesinin görsel tasarımını yapar.
 • Web geliştiricisi: Web sitesinin kodlamasını yapar.
 • İçerik yazarı: Web sitesinin metin içeriğini yazar.
 • Grafik tasarımcısı: Web sitesinin görsel içeriğini yaratır.

Web tasarım projesi yapmak isteyen bir firma, ayrıca proje için müşteri bulmalıdır. Müşteri, web sitesinin sahibi veya talep edeni olarak projenin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hedeflerini belirler. Müşteri ile firma arasında proje kapsamını, teslimat tarihlerini ve ücretleri belirleyen bir sözleşme imzalanır.

Web tasarım projesi yapmak isteyen bir firma, son olarak proje için bir metodoloji seçmelidir. Metodoloji, projenin nasıl yönetileceği ve yürütüleceği ile ilgili kuralları ve süreçleri belirleyen bir çerçevedir. Web tasarım projeleri için kullanılan bazı metodolojiler şunlardır:

 • Su döngüsü: Projenin sırasıyla analiz, tasarım, geliştirme, test ve bakım aşamalarından oluştuğu geleneksel bir metodolojidir.
 • Agile: Projenin küçük ve hızlı iterasyonlardan oluştuğu, müşteri geri bildirimine dayalı ve esnek bir metodolojidir.
 • Scrum: Projenin belirli süreli sprintlerden oluştuğu, ekip işbirliğine odaklı ve adaptif bir metodolojidir.
 • Kanban: Projenin görsel bir akış şeması ile yönetildiği, iş yükünün optimize edildiği ve sürekli iyileştirme sağlayan bir metodolojidir.

Web tasarım projesi yapmak isteyen bir firma, seçtiği metodolojiye göre proje planını oluşturur. Proje planı, projenin kapsamını, hedeflerini, zaman çizelgesini, bütçesini, risklerini ve kalite standartlarını belirleyen bir dokümandır.

Proje planı, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için rehberlik eder.

 • Proje süreci, web sitesinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yayınlanması aşamalarından oluşur. Proje süreci sırasında firma, müşteri ile sürekli iletişim halinde olur ve projenin durumunu raporlar.
 • Proje kapanışı, projenin sonuçlarının değerlendirildiği, eksikliklerin giderildiği ve öğrenilen derslerin paylaşıldığı bir aşamadır. Proje kapanışı sırasında firma, müşteriyi web sitesinin kullanımı ve bakımı konusunda eğitir ve teslim eder.

Web tasarım projesi yapmak isteyen bir firma için bu makalede anlatılan adımlar ve süreçler genel bir rehber niteliğindedir. Her web tasarım projesi farklı ihtiyaçlar, beklentiler ve hedefler içerir. Bu nedenle, web tasarım firmalarının her projeye özel olarak uyum sağlaması ve en iyi çözümleri sunması gerekir.

Web Tasarım Projesinin Amacı ve Hedefleri Nasıl Belirlenir?

Web tasarım projesinin amacı ve hedefleri, projenin neden yapıldığını ve ne elde etmek istendiğini belirleyen unsurlardır. Web tasarım projesinin amacı ve hedefleri, hem müşterinin hem de firmanın ortak anlaşmasına dayanmalıdır. Web tasarım projesinin amacı ve hedefleri, projenin başarı kriterlerini ve ölçüm yöntemlerini de belirler.

Web tasarım projesinin amacını belirlemek için şu sorulara cevap vermek gerekir:

 • Web sitesinin sahibi veya talep edeni kimdir?
 • Web sitesinin konusu veya teması nedir?
 • Web sitesinin var olan veya potansiyel kullanıcıları kimlerdir?
 • Web sitesinin kullanıcılarına ne gibi faydalar sağlaması beklenir?
 • Web sitesinin kullanıcılarından ne gibi eylemler veya tepkiler beklenir?

Web sitesinin konusu veya teması web tasarımı ve yazılımıdır. Web sitesinin var olan veya potansiyel kullanıcıları web tasarımı ve yazılımı hizmeti almak isteyen veya bu konuda bilgi edinmek isteyen kişi veya kurumlardır. Web sitesinin kullanıcılarına web tasarımı ve yazılımı konusunda kaliteli, profesyonel ve uygun fiyatlı çözümler sunması beklenir. Web sitesinin kullanıcılarından web tasarımı ve yazılımı hizmeti talep etmeleri, web sitesindeki içerikleri okumaları, yorum yapmaları veya iletişim kurmaları beklenir.

Web tasarım projesinin amacı, bu soruların cevaplarına göre şöyle tanımlanabilir:

 • Web tasarım projesinin amacı, Promedyanet’in web tasarımı ve yazılımı hizmetlerini tanıtmak, potansiyel müşterileri çekmek ve mevcut müşterileri memnun etmektir.

Web tasarım projesinin hedeflerini belirlemek için şu sorulara cevap vermek gerekir:

 • Web sitesinin ne kadar sürede tamamlanması gerekiyor?
 • Web sitesinin ne kadar bütçe ile yapılması gerekiyor?
 • Web sitesinin ne kadar ziyaretçiye ulaşması gerekiyor?
 • Web sitesinin ne kadar dönüşüm oranına sahip olması gerekiyor?
 • Web sitesinin ne kadar kaliteli ve güvenli olması gerekiyor?

Web sitesinin hedefleri, hem gerçekçi hem de ölçülebilir olmalıdır. Web sitesinin hedefleri, projenin başarı kriterlerini ve ölçüm yöntemlerini de belirler. Web tasarım projesinin hedefleri, örnek olarak şöyle belirlenebilir:

 • Web tasarım projesinin hedefi, web sitesini 3 ay içinde tamamlamak ve 10 bin TL bütçe ile yapmaktır.
 • Web tasarım projesinin hedefi, web sitesine ilk ayda 5 bin ziyaretçi çekmek ve %10 dönüşüm oranına ulaşmaktır.
 • Web tasarım projesinin hedefi, web sitesini W3C standartlarına uygun, SEO dostu, mobil uyumlu, erişilebilir ve güvenli yapmaktır.

Web tasarım projesinin amacını ve hedeflerini belirlemek, projenin başlangıcında yapılması gereken önemli bir adımdır. Bu adım, projenin kapsamını, zaman çizelgesini, bütçesini, risklerini ve kalite standartlarını da etkiler. Bu nedenle, web tasarım firmalarının bu adıma özen göstermesi ve müşterileri ile iyi bir iletişim kurması gerekir.

Web Tasarım Projesinin Hedef Kitle ve Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Web tasarım projesinin hedef kitle ve pazar araştırması, projenin kimler için yapıldığını ve rakiplerin neler yaptığını analiz etmek için yapılan bir çalışmadır. Web tasarım projesinin hedef kitle ve pazar araştırması, projenin kullanıcı odaklı olmasını sağlar. Web tasarım projesinin hedef kitle ve pazar araştırması, projenin farklılaştırıcı özelliklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

Web tasarım projesinin hedef kitle araştırmasını yapmak için şu adımları izlemek gerekir:

 • Hedef kitleyi tanımlamak: Web sitesinin kullanıcılarının kim olduğunu, neler istediklerini, nelerden hoşlandıklarını ve nelerden hoşlanmadıklarını belirlemek gerekir. Hedef kitleyi tanımlamak için kullanıcı profilleri, kullanıcı hikayeleri, kullanıcı senaryoları gibi yöntemler kullanılabilir.
 • Hedef kitleyi segmente etmek: Hedef kitleyi farklı gruplara ayırmak, web sitesinin her gruba uygun olarak tasarlanmasını sağlar. Hedef kitleyi segmente etmek için demografik, coğrafik, psikografik, davranışsal gibi kriterler kullanılabilir.
 • Hedef kitleye ulaşmak: Hedef kitle ile iletişim kurmak, web sitesinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve sorunlarını anlamak için gereklidir. Hedef kitleye ulaşmak için anket, görüşme, odak grup, gözlem gibi yöntemler kullanılabilir.
 • Hedef kitleyi analiz etmek: Hedef kitle ile elde edilen verileri analiz etmek, web sitesinin tasarım kararlarını vermek için yararlıdır. Hedef kitleyi analiz etmek için SWOT analizi, PESTEL analizi, Porter beş güç analizi gibi yöntemler kullanılabilir.

Web tasarım projesini yapan firma pazar araştırmasını şöyle yapabilir:

 • Rakipleri belirlemek: Web sitesinin rakipleri web tasarımı ve yazılımı hizmeti sunan diğer firmalar veya web siteleridir. Rakipleri belirlemek için Google, Bing gibi arama motorlarında “web tasarımı”, “web yazılımı”, “web tasarım firması”, “web yazılım firması” gibi anahtar kelimelerle arama yapabiliriz. Arama sonuçlarında çıkan web siteleri potansiyel rakiplerimizdir. Ayrıca sosyal medya platformlarında da bu anahtar kelimelerle ilgili paylaşımları takip edebiliriz.
 • Rakipleri analiz etmek: Web sitesinin rakiplerinin ne yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını incelemek için rakip web sitelerini ziyaret edebiliriz. Rakip web sitelerinin tasarımını, içeriğini, navigasyonunu, renklerini, fontlarını, resimlerini, videolarını vb. gözlemleyebiliriz. Ayrıca rakip web sitelerinin performansını, SEO durumunu, kullanılabilirliğini ve güvenliğini ölçmek için çeşitli araçlar kullanabiliriz. Örnek olarak, [GTmetrix], [SEO Site Checkup], [WAVE Web Accessibility Evaluation Tool], [SSL Server Test] gibi araçlar kullanılabilir. Bu araçlar sayesinde rakip web sitelerinin hızını, SEO skorunu, erişilebilirlik seviyesini, güvenlik derecesini vb. öğrenebiliriz. Ayrıca rakip web sitelerinin müşteri yorumlarını okuyarak rakip web sitelerinin müşteri memnuniyetini, şikayetlerini, önerilerini vb. anlayabiliriz. Örnek olarak, [Google Reviews], [Trustpilot], [Ekşi Sözlük] gibi platformlarda rakip web siteleri ile ilgili yorumları araştırabiliriz.
 • Rakiplerden farklılaşmak: Web sitesinin rakiplerinden nasıl ayrıştırılabileceğini belirlemek için web sitesinin hedef kitleye daha iyi bir değer önerisi sunması, web sitesinin tasarımında veya içeriğinde yaratıcı veya yenilikçi olması, web sitesinin müşteri memnuniyetini artırmak için ekstra hizmetler veya garantiler sunması gibi yöntemler kullanılabilir. Örneğin, web tasarım projesini yapan firma Promedyanet ise, web sitesinin rakiplerinden farklılaşması için şu önerilerde bulunabiliriz:
  • Web sitesinin değer önerisi: Web sitesinin değer önerisi, web sitesinin hedef kitleye sunduğu faydaları ve rakiplerinden üstün olduğu noktaları kısaca ve net bir şekilde ifade eden bir cümledir. Web sitesinin değer önerisi, web sitesinin ana sayfasında veya başka bir önemli yerde görünebilir. Web sitesinin değer önerisi, hedef kitleyi etkilemek ve ikna etmek için güçlü ve çekici olmalıdır. Örnek olarak, web sitesinin değer önerisi şöyle olabilir:
   • Promedyanet, web tasarımı ve yazılımı konusunda uzman, deneyimli ve güvenilir bir firmadır. Web tasarımı ve yazılımı hizmetlerimiz ile sizin için en uygun, en kaliteli ve en uygun fiyatlı çözümleri sunuyoruz.
  • Web sitesinin tasarımı veya içeriği: Web sitesinin tasarımı veya içeriği, web sitesinin görsel yönünü belirleyen unsurlardır. Web sitesinin tasarımı veya içeriği, hem estetik hem de işlevsel olmalıdır. Web sitesinin tasarımı veya içeriği, rakiplerden farklılaşmak için yaratıcı veya yenilikçi olmalıdır. Örnek olarak, web sitesinin tasarımı veya içeriği için şu önerilerde bulunabiliriz:
   • Web sitesinin tasarımında Promedyanet’in kurumsal renkleri olan mavi ve beyaz renkleri kullanabiliriz. Bu renkler hem güven verici hem de sakinleştirici etkiye sahiptir.
   • Web sitesinin içeriğinde Promedyanet’in kurumsal kimliğini, vizyonunu, misyonunu, değerlerini anlatabiliriz. Bu içerikler hem Promedyanet’in marka bilinirliğini hem de güvenilirliğini artırabilir.
   • Web sitesinin tasarımında veya içeriğinde Promedyanet’in yaptığı başarılı projelerden örnekler verebiliriz. Bu örnekler hem Promedyanet’in deneyimini hem de kalitesini gösterebilir.
  • Web sitesinin ekstra hizmetleri veya garantileri: Web sitesinin ekstra hizmetleri veya garantileri, web sitesinin müşteri memnuniyetini artırmak için sunduğu ilave avantajlardır. Web sitesinin ekstra hizmetleri veya garantileri, rakiplerden farklılaşmak için cazip ve makul olmalıdır. Örnek olarak, web sitesinin ekstra hizmetleri veya garantileri için şu önerilerde bulunabiliriz:
 • Web sitesinde Promedyanet’in sunduğu web tasarımı ve yazılımı hizmetlerinin fiyatlarını ve ödeme seçeneklerini görebilirsiniz. Promedyanet, web tasarımı ve yazılımı hizmetlerini uygun fiyatlarla ve kaliteli bir şekilde sunmaktadır. Promedyanet, web tasarımı ve yazılımı hizmetlerini almak isteyen müşterilerine ücretsiz danışmanlık, ücretsiz bakım ve destek, %100 memnuniyet garantisi gibi ekstra hizmetler ve garantiler sunmaktadır.
 • Web tasarım projesinin hedef kitle ve pazar araştırması yapmak, projenin kimler için yapıldığını ve rakiplerin neler yaptığını anlamak için önemli bir adımdır. Bu adım, web sitesinin kullanıcı odaklı, farklılaştırıcı ve rekabetçi olmasını sağlar. Bu nedenle, web tasarım firmalarının bu adıma özen göstermesi ve doğru yöntemleri kullanması gerekir.

Seo Çalışması Yapan Firmalar

Kocaeli Web Tasarım Firmaları

Makalelerimizi okuyabilirsiniz.