Şirketlerin yüzde 90’ı zararlı yazılımların etkilerini hafife alıyor!

Kaspersky Lab tarafından, global olarak yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türk şirketleri için en hayati görülen IT konularının başında, ‘gelecek güvenlik ihlallerinin önlenmesi’ ve ‘mobil cihazların şirket IT sistemlerine entegrasyonu’ geliyor. Araştırmaya göre, global pencereden bakıldığında, her geçen gün ne kadar fazla sayıda zararlı yazılımın ortaya çıktığı konusunda fikir sahibi olan şirketlerin ise sayısı oldukça az!

B2B International ile Kaspersky Lab tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan 2013 Global Kurumsal IT Güvenlik Riskleri araştırmasına göre birçok şirket, her gün ortaya çıkan yeni zararlı yazılımları yeterince ciddiye almıyor.Araştırmaya göre; şirketlerin yalnızca yüzde 6’sı yaşanan tehlikenin farkında.

Kaspersky Lab tarafından belirtilen sonuçlaragöre, dünyanın her yerinde, her gün yaklaşık 200,000 yeni zararlı yazılım ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalarda, bu rakamı tahmin etmesi istenen katılımcılardan yalnızca yüzde 6’sı doğru tahminde bulunurken, yüzde 90’ı daha düşük ve yüzde 4’ü daha yüksek bir rakam belirtti.

Türk firmaları, gelecek IT yatırımlarına yönelik kaygılar yaşıyor…
Söz konusu araştırmanın, Türk firmalarına yönelik ortaya koyduğu veriler de dikkate değer… Türk şirketlerinin çoğu, çalışanların kendi mobil cihazlarını kullanmalarını risk olarak görmüyor. Geçtiğimiz yıl böyle düşünen firmaların oranı yaklaşık yüzde 50 iken, bu yıl yarısından fazla bir orana sahip. IT personeli tarafından dikkate alınması gerektiği düşünülen en önemli IT  fonksiyonları, “güvenlik ihlallerini önlemek” olarak belirtiliyor. Türk firmaların yüzde 32’si tarafından, bu ihlallerin etkilediği en önemli konu ise gelecekteki IT yatırımları olarak ortaya çıkıyor.

IT sistemlerindeki değişimi yönetmek de diğer öncelikli kaygılardan biri. Türkiye’de son bir yılda, yüzde 55 oranında sistem genelinde donanım yükseltme, yüzde 36 oranında yeni uygulama yazılımlarının sistem geneline entegrasyonu ve yüzde 36 oranındamobil cihazların sisteme entegrasyonu öne çıkan konular olarak göze çarpıyor.

Farkındalığın en düşük olduğu ülke Rusya
Rapor sonuçlarına göre, zararlı yazılımlara dair farkındalığın en yüksek olduğu bölge, şirketlerin yüzde 24’ünün doğru tahminde bulunduğu Orta Doğu. Farkındalığın en düşük olduğu bölge ise yüzde 4 tahmin ile Rusya olarak görünüyor. Kuzey ve Güney Amerika, Batı Avrupa ve Asya Pasifik de dahil olmak üzere diğer bölgelerde doğru tahminde bulunan şirketlerin oranı ise yüzde 5 ile yüzde 7 arasında değişiyor.

Aynı çalışmada elde edilen sonuçlara göre şirketlerin yüzde 66’sı son 12 ayda en az bir kez zararlı bir yazılımın söz konusu olduğu bir saldırıya maruz kalmış. Bu saldırılara en fazla maruz kalan şirketler, Güney Amerika (yüzde 72), Rusya (yüzde 71), Kuzey Amerika (yüzde 70), Asya Pasifik (yüzde 68) ve Batı Avrupa (yüzde 63), diğer bir ifadeyle zararlı programlar konusunda bilgi seviyesinin göreceli olarak daha düşük olduğu bölgelerde.

Bir şirketin her gün ortaya çıkan zararlı yazılım hacmini doğru şekilde değerlendirebiliyor olması siber saldırılara hazırlık seviyesi hakkında doğru orantılı bir gösterge olmayabilir, ancak daha fazla bilgi sahibi olan kuruluşların riski daha iyi değerlendirebiliyor ve IT altyapısının korunması hususunda en iyi tercihleri yapabiliyor. Bu şirketler, tercihlerini, sahip olduğu hedefe yönelik ve geliştirilmiş özelliklerle, şirketin IT altyapısını korumanın yanı sıra, bu altyapıyı yönetmeyi de mümkün kılan Kaspersky Endpoint Security for Business ürünü doğrultusunda yapabiliyorlar.